AkzoNobel functional coatings (changzhou) co., LTD. Powder coating plant project

AkzoNobel functional coatings (changzhou) co., LTD. Powder coating plant project; Paint type HDP...

MORE>>

Jiangmen sports exhibition center project

Jiangmen sports exhibition center project; Paint type PE, Z400...

MORE>>

Chongqing wulong xiannu mountain indoor ski resort project

Chongqing wulong xiannu mountain indoor ski resort project; Paint type PE...

MORE>>

Jiangsu lihua animal husbandry co., LTD. Lianyungang lihua pig farm project

Jiangsu lihua animal husbandry co., LTD. Lianyungang lihua pig farm project; Paint type PE....

MORE>>

Plant project of jiangsu delong nickel industry co. LTD

Plant project of jiangsu delong nickel industry co., LTD. Paint type SMP...

MORE>>